ขั้นตอนการใช้บริการ

จองแม่บ้านด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 

จองคิว

ลูกค้าสามารถจองคิวนัดหมายแม่บ้านเข้าทำงานผ่านทาง Line: คลิก หรือ โทร 094-879-5963

ชำระเงิน

แม่บ้านพร้อมเข้างาน

*หมายเหตุ
-กรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนนัดวันเข้างานโปรดแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมายอย่างน้อย 24 ซม
-กรณีที่ลูกค้าเลื่อนนัดหมายและไม่ได้แจ้งให้ทางเราทราบ อันเป็นเหตุให้แม่บ้านไปถึงสถานที่แล้วไม่ได้ปฏิบัติงาน ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเดินทางให้แม่บ้าน 50%
-การขอคืนเงินสามารถแจ้งขอในกรณีที่แม่บ้านไปถึงสถานที่สายโดยที่แม่บ้านไม่ได้แจ้งลูกค้าทราบภายใน3ซม

เงื่อนไข/ช่องทางชำระเงิน


ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าบริการต่างๆ ของ Easy Find Maid ได้ที่หมายเลขบัญชีตามรูปด้านล่าง


*หมายเหตุ ให้ลูกค้าชำระเงินก่อนเข้างานอย่างน้อย 1 วัน

Image